Bemutatkozás Munkafolyamat Rólunk mondták Esküvő Család- és párfotózás Divat és portréfotózás Rendezvényfotózás Cégek részére Kapcsolat
Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi EU-(GDPR) rendelet alapján jött létre:

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései lettek figyelembe véve.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.threewolvesmedia.com weboldalon Fodor Zoltán Zsolt (adatkezelő) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailen vagy telefonon keresztüli ajánlatkérés vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, valamint pénzügyi rendezése céljából. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése vagy a szerződés meghiúsulása esetén az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre.

Nem definiált adatok, mint a szolgáltatás részét képző fotók kezelésére és tárolására a felek által megkötött és magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadott szolgáltatási szerződés keretein belül történik. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol.

Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Név: Fodor Zoltán Zsolt ev.

Kezelt adatok

Az érdeklődők fotózási ajánlatadás, vagy megrendelés céljából fordulnak egy űrlapon keresztül az Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat melyek rögzítésre kerülnek:

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érdeklődő, felhasználó (adatgazda) személyes, önkéntes és határozott hozzájárulása, melyet elektronikus úton erre kihelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával, illetve szerződéstervezet elfogadásával és aláírásával erősít meg. Elektronikus regisztráció, megrendelés csak akkor válik véglegessé és az adatok akkor kerülnek be az Adatkezelő rendszerbe, ha jelen Adatkezelési Szabályzat megismeréséről Adatgazda/Felhasználó egyértelműen nyilatkozik a jelölőnégyzet kipipálásával.

Cookie-k (intenetes sütik) használata

Ez az oldal ún. cookie-kat (sütiket) használ. Ezek szövegfájlok, amelyeket a böngésző a gépre tölt le, hogy javítsa a felhasználói élményt. Remarketing tevékenység célból a honlap látogató felhasználó (adatgazda) egyértelmű engedélye esetén – a honlap kódja cookie-kat (sütiket) helyez el látogató számítógépén, melynek segítségével a Facebook és Google (mint adatfeldolgozók) hirdető rendszerein keresztül célirányos hirdetésekhez, ajánlatokhoz juttatja a honlap látogatóját. Ezek a szolgáltatók kezelik az elhelyezett cookie-k adatait, személyes adatokkal ezt nem társítják (például név, cím, ip cím).

Az adatok feldolgozását az alábbi vállalkozások, a továbbiakban adatfeldolgozó végzik:

Kifogás, jogorvoslat

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. Ha szeretné, hogy adatait a továbbiakban ne kezeljem vagy használjam, továbbá ha Ön úgy érzi, hogy adatait nem tisztességesen, nem jogszerűen és nem a felhatalmazásának, hozzájárulásának megfelelően használom, először forduljon hozzám bizalommal, hogy kérésének, észrevételeinek eleget tehessek!

Az adatkezelő elkövet mindent, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje. A bekövetkező esetleges hiba esetén kérem, hogy értesítsen az elérhetőségeken! Szíves közreműködését, együttműködését, megértését előre is köszönöm.

Megkeresését, figyelmeztetését, panaszát, tiltakozását kézhez vételt követően 15 naptári napon belül Adatkezelő kivizsgálja, dokumentálja, és az érintettnek erről írásban beszámol. Az adatvédelmi incidensről Adatkezelő jelentést nyújt be NAIH-hoz.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Email
  • info@threewolvesmedia.com
Telefon
  • Fodor Zoltán: +3630-849-4483
  • Fodor Kinga: +3630-530-3036
Kövessen Minket

™Three Wolves Media minden jog fentartva